عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

بازاریابی ارتباط مند در سطح جهانی

در زمینه بازاریابی بین­الملل[1]، ارتباطات از مرز ملت­ها عبور می­کند و بازیگران اصلی این روابط ممکن می باشد در هر جایی در جهان باشند. طریقه جهانی شدن، اتحادیه­های تجاری و افزایش رقابت در سطح جهانی باعث شده می باشد که شرکت­ها در استراتژی­های توزیع بازاریابی چه در زمینه داخلی، چه در سطح بین­المللی تأثیر مهمی را بازی می­کنند. در روابط بین­الملل تفاوت­های زیادی در فرهنگ، جامعه و سایر عوامل محیطی هست که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد (Ndubisi & Wah, 2005).

مطالعات بازاریابی ارتباط­مند در سطح جهانی سه دسته روابط را مورد برررسی قرار می­دهد:

  1. روابط بین شرکت­ها و تأمین کنندگان (روابط بالایی)،
  2. روابط بین شرکت­ها و مشتریان (روابط پایینی)،
  3. سوم روابط بین شرکاء (روابط متقابل).

بیشتر مطالعات بازاریابی ارتباط­مند در سطح جهانی، بر روابط بین شرکت­ها و تأمین کنندگان توجه دارند. مهم­ترین ابعادی که در این زمینه مورد بحث قرار گرفته­اند، عبارتند از:

  • کیفیت خدمت ارائه شده به مشتری،
  • تعهد،
  • اعتماد،
  • قدرت رفع تعارض
  • مبادله اطلاعات
  • حفظ و ارتقاء کیفیت ارتباطات (حیدرزاده، 1388).

[1] – International Marketing

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد