عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

علت های وفاداری مشتریان

(Soderlund, 2006)، مهمترین علت های وفاداری مشتریان را در قالب 6 دلیل اظهار کرده می باشد که شامل:

 • مشتریان ممکن می باشد گزینه خوب دیگری نداشته باشند.
 • ممکن می باشد آنها تفاوت بین گزینه­ها را ندانند، پس گزینه خود را تغییر ندهند.
 • ریسک­پذیر نباشند.
 • ممکن می باشد هدایت کردن هزینه­ها بیشتر از دریافت ارزشی باشد که به انتخاب بعدی برود.
 • محصولات و خدمات قابل فرق نباشند یا اینکه عرضه کننده واحد داشته باشند.
 • ممکن می باشد سازمانها دارای برنامه­های وفاداری برای تشویق به تکرار خرید یا بهره گیری از خدمات باشند.
 • سایت منبع

 • تحویل درست و به موقع (پاکدل و همکاران، 1390).
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • داشتن موجودی انبار
 • دقت صورت حسابها
 • اطلاعاتی که برای مشتری با مشتریان تأمین می کنید
 • پاسخ دهی به درخواستها و سوالات مشتریان

 

2-4-4- پیوستار وفاداری

وفاداری بصورت پیوستار از سطح وفاداری کامل تا بی تفاوتی کامل گسترده می باشد. فرض کنید چهار محصول الف، ب، ج، د، ه در بازار وجود داشته باشد.

 • مشتریان بسیار وفادار: مشتریانی که در تمام اوقات یک محصول را می­خرند: الف، الف، الف، الف، الف، نشان دهنده این نوع وفاداری می باشد.
 • مشتریان وفادار نسبی یا موقت: مصرف کنندگانی که به دو یا سه محصول وفادار می­مانند. الف، الف، ب، ب، الف، ب نشان دهنده این نوع رفتار خرید می باشد.
 • وفاداری بی­ثبات: مصرف­کنندگانی که پس از چندبار خرید از یک مارک، مارک دیگر را بصورت مستمر خریداری می­نمایند. یعنی بصورت: الف، الف، الف، ب، ب، ب.
 • بی وفا: مصرف­کنندگانی که نسبت به یک مارک وفاداری ندارند و خرید آنها بصورت الف، ب، ج، د، ه می باشد (Shang et al, 2006).

به وفاداری مشتریان وفادار، در سطح اول، وفاداری تقسیم نشده نیز گفته می گردد. همچنین وفاداری نسبی به وفاداری تقسیم شده نیز شهرت دارد. در شکل زیر این پیوستار نمایش داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد