عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مشتری وفادار[1]

مشتری وفادار کسی می باشد که به گونه مکرر از یک فروشنده/ شرکت کالا و خدمات می­خرد و نسبت به او توجه مثبتی دارد و به همین جهت خرید از آن فروشنده/ شرکت را به تمامی آشنایان خود نیز به گونه مصرانه توصیه می­کند. مطالعات نشان می­دهد که 5 درصد افزایش در وفاداری مشتری باعث می­گردد 25 تا 85 درصد سود شرکت شرکت افزایش یابد. این نرخ را هزینه وفادارای می­گویند (Yuksel et al, 2010). مشتریان حال و آینده را می­توان از نظر وفاداری به پنج طبقه تقسیم نمود:

سایت منبع

  • مشتریان وفادار کنونی که در بهره گیری از کالا یا خدمات وفادارند و به بهره گیری از آن ادامه می­دهند.
  • مشتریان کنونی که امکان دارد به محصول با نام و نشان تجاری جدید روی آورند.
  • مشتریان موردی که اگر نوع ایجاد انگیزه درست باشد بر اندازه بهره گیری خود از محصولاتی با نام و نشان تجاری مشخص می­افزایند (Donio et al, 2006).
  • مشتریان موردی که اگر شرکت رقیب بتواند آنها را به شیوه­ای درست تحریک کند از اندازه مصرف محصولی با نام و نشان تجاری مشخص می­کاهند.
  • افرادی که در گروه بهره گیری­کنندگان از محصول قرار نمی گیرند، اما امکان دارد به صورت مشتری درآیند.

همچنین طبقه دیگری هم هست که نمی­توان آنها را به عنوان مشتری تلقی نمود زیرا، آنها از محصولی بهره گیری نمی کنند و هیچ گاه به صورت مشتری در نخواهد آمد (مخدومی جوان و کفاش، 1391).

[1] –  loyal customer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد