عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل بازاریابی ارتباط­مند صمدی

صمدی و همکاران (1388)، مدلی را برای بازاریابی ارتباط­مند ارائه دادند که شامل اجزای زیر می باشد:

t تمایل مشتری به ادامه خرید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازاریابی ارتباطی براساس درک نیازهای فردی مشتریان شکل می­گیرد. امروزه بسیاری از شرکت­ها کوشش زیادی را در جهت صحیح برنامه­های ایجاد وفاداری در مشتری انجام می­دهند. با این حال بسیاری از برنامه­ها به نحوی طراحی شده­اند که به جای تمرکز بر ایجاد وفاداری مشتریان اندازه خریدهای تکراری آنها را افزایش می­دهند. کوشش­هایی که شرکت برای حفظ و نگهداری مشتریان انجام می­دهد تحت عنوان تمایل مشتری به ادامه خرید[1] اظهار می­گردد.

t ارتباطات

در بازاریابی ارتباطات این­گونه تعریف می­گردد: تبلیغات، نیروی فروش، روابط عمومی، بسته­بندی، فروش و هر شکل بیانی که شرکت از طریق محصولات خود به محیط خارج ارسال می­دارد. ارتباطات اغلب در جستجوی آموختن یک واقعیت در مورد محصول به مخاطبان، تحریک آنها به جستجوی اطلاعات در مورد محصول، ایجاد علاقه­مندی به آن، توصیه بهره گیری محصول به دیگران، احساس رضایت از خرید و یا سایر شیوه­های تأثیر در گروه­های مرتبط می باشد. در نتیجه ارتباطات می­تواند ابزار مهمی برای جذب و حفظ مشتری باشد.

 

 

t رفتار ترجیحی[2]

رفتار ترجیحی در این مدل این­گونه تعریف شده می باشد: درک مشتری از آن مقداری که فروشگاه به مشتریان وفادار نسبت به مشتریان غیروفادار جهت خدمت می­دهد.

t شخصی­سازی[3]

بازاریابی شخصی­سازی به سفارشی کردن کالا یا خدمت ناشی از اطلاعات به دست آمده از شناخت اطلاق می­گردد. این تاکتیک می­تواند سبب ادامه ارتباط بیشتر مشتری با فروشگاه گردد. شخصی­سازی عبارت می باشد از: درک مشتری از آن مقداری که فروشگاه گرم و شخصی با مشتریان وفادار برخورد می­کند (Kinard & Capella, 2006).

[1] –  Customer Retention Orientation of the Retailer

[2] – Preferential Treatment

[3] – Personalization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

سایت منبع

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد