عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

وابستگی خریدار به فروشنده

این بعد تصریح به نیاز خریدار به حفظ روابط با فروشنده جهت دستیابی به اهداف مورد انتظارش دارد. این عنصر عموماً از دیدگاه عدم اطمینان مورد بحث قرار گرفته می باشد. بی شک در شرایط عدم اطمینان انعقاد قراردادهای رسمی که همه پیامدهای محیطی را پیش­بینی کند بسیار دشوار و پرهزینه می باشد (Sin et al, 2002).

t سرمایه گذاری در معامله ویژه[1]

سرمایه­گذاری در دارائی­های ثابتی می باشد که فقط برای ارتباط با خریدار یا فروشنده­ای ویژه انجام می­گردد. لذا این دارئی­ها ارزش قابل توجهی برای مواردی غیر از یک ارتباط ویژه ندارند. همچنین از آنجا که سرمایه­گذاری در معامله ویژه یک سرمایه­گذاری بلندمدت محسوب می­گردد، موجب افزایش هزینه انتقال شده و ممکن می باشد که باعث وابستگی شرکتی گردد که سرمایه­گذاری زیادی در این زمینه کرده می باشد.

t رضایت

رضایت یکی از ابعاد کلاسیک می­باشد که بویژه در مطالعات روانشناسی صنعتی بسیار مورد توجه بوده می باشد. اندازه رضایت در یک بازاریابی ارتباط­مند ماحصل ارزیابی همه جنبه­ی روابط یک شرکت توسط شرکت دیگر می­باشد. یعنی یک حالت شناختی که نشان می­دهد آیا مزایای بدست آمده مطابق با انتظارات بوده می باشد یا خیر (Juacius & Grigaite, 2007).

 

t وفاداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وفاداری عبارت می باشد از ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالا و خدمات بصورت مکرر. وفاداری زمانی صورت می­گیرد که مشتریان قویاً احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه نیازهای آنها را برطرف کند. لذا برای تحقق این مسئله آنها بایستی به سمت ایجاد برنامه وفاداری هم­زیرا موتور محرک وفاداری حرکت کنند. البته هدف از ایجاد برنامه مفاداری ایجاد جایگاه برنده/ برنده برای مشتریان و شرکت خواهد بود.

از آنجایی­که وفاداری در این پژوهش یکی از متغیرهای اساسی می باشد در ادامه به گونه مفصل در ارتباط با آن مطالبی عنوان خواهد گردید (پیرکوهی، 1385).

[1] – Transaction- Specific Investments

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

سایت منبع

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد