عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خصوصی سازی یکی از ده ها سیاست عمده دولت ها در جهت نیل به وضعیت مطلوب اقتصادی کشورها می باشد که خصوصی سازی بیمه به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در رسیدن به وضعیت مطلوب در این صنعت شناخته شده می باشد. برای درک بهتر فرآیند خصوصی سازی صنعت بیمه برآنیم تا در این فصل به ادبیات خصوصی سازی با دیدگاه صنعت بیمه بپردازیم. مرحله اول این فصل تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه می باشد که این مهم را از دید اقتصاددانان مطالعه می نماییم و بطور اختصار به مطالعه نظر مکاتب عمده مورد خصوصی سازی مانند مکتب کلاسیک و مکتب افزایشی مکتب کیفری و نئوکلاسیک و پول گرایان و ساختار گرایان پرداخته شده می باشد .

 

2-2- قسمت اول : پیشینه پژوهش در جهان

2-2-1- تاریخی

پل رومر (1993) معتقد می باشد که اهمیت بحث خصوصی سازی در انتقال دانش عملی می باشد که تنها از طریق مشارکت موسسات بیمه ای پیشرفته با موسسات بیمه داخلی می باشد که صورت واقعیت به خود می گیرد . موسسات بزرگ خارجی معمولاً یا به لحاظ مقررات قانونی امکان همکاری نزدیک با موسسات دولتی را ندارند و یا اینکه اصولاً تمایلی به خطر انداختن دارایی های شان در مشارکت با یک بخش دولتی را ندارند . از طرف دیگر از نظر عملی نیز رفع عدم کارایی های فوق احتیاج به تحولات شدیدی دارد که در چارچوب شرکت های دولتی امکان پذیر نیست .

لیدیا سگال (2000) در تحیق خود در آمریکا به این نتیجه رسید که خصوصی سازی یکی از راه های درمان بیماری های بخش دولتی می باشد . واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی بایستی با دقت بیشتری انجام پذیرد . به زعم سگال در مرحله واگذاری فعالیت ها ، تخلف های زیادی رخ می دهد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد