عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

تعدیل مقررات و مقررات زدایی

مقررات دست و پاگیر یکی از مهمترین عوامل انعطاف ناپذیری و عدم پویایی فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی می باشد. به گونه کلی مقررات زدایی مهمترین قدم در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابت می باشد.

ز)افزایش رقابت

مفهومی که حداکثر کشورها به عنوان یک هدف خصوصی سازی مورد پذیرش عام می‌باشد افزایش رقابت در فعالیتهای اقتصادی می باشد. پس در تمامی حرکتهای خصوصی سازی دهه گذشته خصوصی سازی با مفهوم رقابت و گرایش به سوی نظام بازار عجین شده می باشد. از طرف دیگر رقابت در یک صنعت زمانی معنا پیدا می کند که ورود و خروج به آن آزاد باشد. هر چقدر ورود رقبای جدید به صنعت محدود گردد، از درجه رقابتی آن کاسته می گردد. در کشورهایی که دولت بخش وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را در کنترل دارد بایستی اصل رقابت در اقدام مورد پذیرش قرار گیرد و کنترل انحصار دولت بر منابع به تدریج حذف می گردد و زمینه حضور رقبای بالقوه واحدهای خصوصی فراهم گردد.

ح)ایجاد دلبستگی و علاقه در شاغلین شرکتها:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرآیند خصوصی سازی سهیم کردن کارکنان یک شرکت در سهام آن شرکت از ابزار مهم سیاسی با آثار مثبت اقتصادی به شمار می آید. اما در این فرآیند بایستی ارزش گذاری سهام به گونه ای باشد که انگیزه لازم برای خرید سهام توسط کارگران به وجودآید و از طرف دیگر کارکنان عادی مدت زیادی سهام را نگهداری نمی کنند و یا سود جزئی آن را به فروش می رسانند و دولت بایستی انگیزه مثبتی را فراهم سازد، تا این نوع سهام در دست کارکنان باقی بماند.

ط)گسترش بازار سرمایه

فرآیند خصوصی سازی مالکیت سهام را گسترده می کند. در نتیجه اندازه معاملات در بازار سرمایه گسترش می یابد و نهادهای مالی جدید تأسیس می گردد. گسترش نهادهای مالی جدید امکانات سرمایه گذاری جدید را مورد شناسایی قرار می دهد به طوری که انجام سرمایه گذاری های گسترده برای واحدهای خصوصی تعدیل می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند
  3. سایت منبع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد