شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

چگونگی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری

بسته های نرم افزار  سی آر ام بین وظایف مرتبط با ارتباطات بیرونی سازمان نظیر فروش، بازاریابی و خدمات مشتری و وظایف مرتبط با ارتباطات داخلی سازمان نظیر مالی، عملیات، لجستیک و منابع انسانی با بهره گیری از «نقاط ارتباطی» که بین سازمان و مشتری طراحی می گردد، ارتباط مستقر می نمایند. نقاط ارتباطی یا کانالهای ارتباطی بین بنگاه و مشتری ممکن می باشد شامل اینترنت، پست الکترونیک، پست معمولی، فعالیت های بازاریابی تلفنی، مراکز تماس، فاکس، تبلیغات، فروشگاه باشد. با بهره گیری از این نقاط اطلاعات لازم در خصوص مشتری جمع آوری می گردد. اطلاعات جمع آوری شده برای هر مشتری به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد (وظایف درونی سازمان که توسط مالی، تولید و پژوهش و توسعه انجام می گردد) و پس از واکاوی اطلاعات هر یک از مشتریان، به صورت جداگانه برنامه ریزی انجام می شود. وظایف بیرونی سازمان که توسط فروش و بازاریابی انجام می پذیرد(چن اینجاز و پوپوویچ[1]، 2003).  شکل 2- 1  ارتباط بین نقاط ارتباطی و وظایف مختلف سازمانی را نشان می دهد. در حال حاضر با در نظر داشتن فناوری های جدید اطلاعاتی، سازمان ها می توانند کمیت و کیفیت زیادی از داده های مرتبط با مشتری را جمع آوری نموده و آنها را به مقصود اخذ تصمیمات استراتژیک به اطلاعات پردازش شده تبدیل نمایند. اما در این فرآیند، با سؤالات اساسی زیر روبرو می باشند: چه اطلاعاتی مورد نیاز می باشد؟ در مورد چه کسانی این اطلاعات بایستی جمع آوری گردد و این اطلاعات برای بهره گیری های آتی چگونه بایستی مدیریت گردد. همان گونه که در شکل 2- 1  نشان داده شده می باشد شناسایی مشتری نقطه شروع فعالیت ها در  سی آر ام می باشد. بر این اساس، مشتری شناخته شده  کسی می باشد که مشخصات فردی و اطلاعات مرتبط با نحوه ارتباط با او در داخل بنگاه هست. پس از شناسایی مشتری، بنگاه میتواند با جمع آوری، پردازش و بهره گیری از اطلاعات موجود در سابقه، درک عمیقی از نیازهایش به دست آورده و ارزش عادلانه ای برای او خلق نماید. به همراه توسعه روابط بنگاه با مشتریان، تعدادی از آنها به سطحی رشد می نمایند که به آنها مشتریان اصلی گفته می گردد (پلسیس[2]،2004).

 

[1] – Chen Injazz & Popovich

[2] – Plessis

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

سایت منبع

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

  • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد