عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اتوماسیون نیروی فروش[1] (SFA )

یکی از معضلات اصلی نرم افزار های مدیریت ارتباط با مشتری این می باشد که اکثر آنها درنظر نگرفته اند که شرکت قرار نیست همه چیز را از صفر شروع کند. این به آن معناست که شرکت ها نقاط قوت خود را درطول زمان توسعه می دهند. هنگامی که یک SFA درحال انجام می باشد بایستی دقت داشت که تغییر به صورت یکباره در راه انجام کار افراد ایجاد نشود. بسیاری از فعالیت ها بایستی بهینه گردد اما در بسیاری موارد سازمان ها کوشش می کنند تا کار و فرآیندهایشان را با توانایی های نرم افزار متناسب و منطبق کنند. تنها راه اجرای این کار این می باشد که هر جزء را به خوبی ارزیابی کرده و به سازمان با یک دید کل نگر نگاه کنیم.

  • نگهداری و حفظ داده ها

هدف از نگهداری داده ها ایجاد یک مخزن داده از داده هایی می باشد که با بهره گیری از سیستم های شرکت ایجاد شده می باشد. زمانی که داده ها به مخزن اطلاعاتی انتقال می یابند آنها در یک ساختار خاص یکپارچه می شوند. یک سیستم ذخیره سازی داده به صورتی می باشد که اطلاعات اختصار شده را بهره گیری می کند که این امر جستجوی فرآیندهای دسته بندی شده را آسان می کند. در واقع این سیستم ها پایگاه های داده های مختلفی را برای کاربران فراهم می کند. هنگامی که اطلاعات زیاد می شوند داده پردازی اطلاعات مرتبط با مشتری از لحاظ تاریخی و پیچیدگی را دسته بندی و در اختیار قرار می دهد. در یک استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری مهم می باشد که مشتریان مهم شناسایی شده و در آنها وفاداری ایجاد گردد. شرکت می تواند با تحلیل داده های مرتبط با تاریخ خرید آنها بداندکه آنها چه کسانی هستند همچنین می تواند مشتریان بالقوه را شناسایی و اقداماتی در جهت ایجاد وفاداری در آنها انجام دهد. هم چنین می تواند با تحلیل شاکیان و معضلات گذشته اندازه بی وفایی ها را پیش بینی کند. هنگامی که یک پایگاه داده قوی از مشتری موجود باشد شرکت توانایی ایجاد یک ارتباط بلند مدت با مشتری را به دست می آورد(توربان ، 2006).

  • سیستم پشتیبانی

دریک استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری ، سیستم پشتیبانی یک اقدام درک شده و توجیه پذیر می باشد که به توسعه استراتژی کمک می کندوضروری می باشد که در سطح سازمانی به مقصود ایجاد یک فرهنگ خدمات داخلی وجود داشته باشد. اگر سیستم پشتیبانی را با رویکردی داخلی تحلیل کنیم، به عنوان ابزاری مهم برای کارمندان می گردد زیرا که به آنها اجازه می دهد تا منابع صحیح در کارهایشان به دست آورند. چنانچه سیستم پشتیبانی را با رویکردی بیرونی درنظر بگیریم، تأثیر مهمی در تسهیل حل معضلات مشتریان دارد (مارتینز[2]، 1997).

[1] – Sales force automation

[2] – Martinez

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

  • 4 1 ) هدف اصلی
  • مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

  • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد