عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل جامع بازاریابی ارتباط­مند

به عقیده (Vegholm, 2011) ، پذیرش بازاریابی ارتباط­مند تغییرات زیادی در ساختار شرکت و نحوه تعاملات آن ایجاد می­کند. وی هشت عامل بازاریابی ارتباط مند را چنین عنوان می­کند:

  1. منابع و متغیرهای بازاریابی

در بازریابی ارتباط­مند، شرکت قادر به پیش بینی مجموعه عوامل متغیر بازاریابی نیست. بلکه بایستی با در نظر داشتن ماهیت روابطی که با هر یک از مشتریان دارد منابع خود را در جهت ایجاد بازاریابی مناسب به کار گیرد، به گونه­ای که نتیجه اقداماتش رضایت مشتریان را در پی داشته باشد و برایشان ارزش ایجاد کند.

  1. محصول

در بازاریابی ارتباط­مند شرکت نباید به یک محصول پیش ساخته اتکا کند، بلکه بایستی منابع خود (از قبیل کارکنان، فناوری و …) را توسعه دهد و سیستمی ایجاد کند که این سیستم از طریق  مدیریت بهینه منابع در طول ارتباط رو به رشد با مشتریان، خدماتی را ارائه کند که موجب رضایت مشتری گردد.

  1. ساختار سازمانی

در بازاریابی ارتباط مند، بازاریابی نباید یک واحد مجزای سازمانی باشد، بلکه دانش بازاریابی بایستی در همه سازمان توسعه یابد. گرچه متخصصین بازاریابی ملزم به انجام بعضی وظایف سنتی از قبیل مشاوره به مدیران ارشد (جهت تصمیم­گیری) می­باشند (Du et al, 2008).

  1. برون سپاری

اجرای بازاریابی ارتباط­مند در شرکت­ها بایستی برون سپاری گردد و توسط متخصصین بازاریابی پاره وقت صورت گیرد. در این خصوص شرکت بایستی از انجام وظایف بازاریابی با توجه مشتری­گرایی توسط این متخصصین اطمینان یابد.

  1. برنامه ریزی بازاریابی

در بازاریابی ارتباط مند، برنامه ریزی نباید به صورت برنامه­های سنتی بازاریابی باشد، بلکه فهم و درک مشتری در برنامه ریزی بایستی وجود داشته باشد.

  1. در نظر داشتن تک تک مشتریان

در بازاریابی ارتباط­مند، تصمیمات و فعالیت­های بازاریابی نباید بر مبنای تکنیک­های بخش­بندی سنتی بازارها باشد، بلکه انتخاب مشتری و ارائه خدمت به وی بایستی بر مبنای پایگاه اطلاعاتی مشتریان و داده­کاوی صورت گیرد (Molina et al, 2007).

  1. منابع اطلاعاتی

در بازاریابی ارتباط­مند، شرکت بایستی اطلاعات خود را از طریق روابط رودرویی که کارکنان فروش با مشتریان دارند، کسب کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

سایت منبع

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد