عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

سازمان ها موجودیت های پیچیده و کثیر الوجهی هستند و درک مطلوب آنها فقط با مطالعه طریقه تغییر تئوریهای سازمانی ، یا تأکید افراطی بر یک استعاره ویژه میسر نمی گردد. ضمن اینکه محدودیت های شناختی بشر نیز مزید بر علت می گردد. استعاره سازمان به مشابه خرده سیستم اجتماعی در هاله ای از تعهدات به عنوان الگویی تبیین می گردد که ضمن معرفی بعضی ویژگی های سازمان های آرمانی و لحاظ کردن تعهدات و تأثیر اساسی سازمان در یک سیستم کلان اجتماعی و لزوم همسویی سازمان با مصالح عمومی و واقعی ، می تواند ضعف ناشی از تمرکز استعاره های موجود بر هدف های محدود به سازمان و خرده محیط خود را تا اندازه ای جبران کند(رضائیان، 1376، 54-53).

دراین فصل از پژوهش به مرور مبانی نظری موضوع پرداخته شده می باشد . مبانی نظری به چهار بخش تقسیم شده می باشد که عبارتند از: بخش اول:مدیریت ارتباط با مشتری، بخش دوم:تعهد عاطفی، بخش سوم: شرکت های صنعتی گلپایگان و بخش چهارم: تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

بخش اول: مدیریت ارتباط با مشتری

 

2- 1-1 ) مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک عبارت جدید در اواسط دهه 1990 رواج پیدا نمود. اگرچه  سی آر ام به عنوان یکی از مهمترین مباحث تجارت الکترونیک می باشد، اما هیچ تعریف مشترک و واضحی از آن وجود ندارد. بعضی از تعاریف  سی آر ام از زبان متخصصان و تحلیلگران به تبیین زیر می باشد:

کودول[1] در سال 1998،  سی آر ام را تحت عنوان ترکیب فرآیندها و تکنولوژی های کاری در مورد مشتری تعریف می کند. کالا کَُوتا و رابینسون[2] در سال 2000، سی آر ام را به عنوان یکپارچگی استراتژی های فروش، بازاریابی و خدمات معرفی نموده و آن را عاملی برای جلوگیری از ایجاد دید تک بعدی درمورد مشتریان می دانند و به تأثیر یکپارچگی فرآیندها و دپارتمان های مختلف در اجرای  سی آر ام با هدف افزایش خدمات به مشتری، تصریح دارند(نگای[3] ، 2005، 582).

[1] – Kodwel

[2] – Kala kuta and Robinson

[3] – Ngai

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

سایت منبع

  • 4 1 ) هدف اصلی
  • مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

  • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد