عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید [do_widget id=search-2]

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه­های وفاداری

در شکل زیر توجه وابستگی را در محور عمودی نشان می­دهد که توسط دو شاخص بالا و پایین به دو قسمت تفکیک شده می باشد در محور افقی نیز طرفداری­های مکرر به دو قسمت کم و زیاد تقسیم شده­اند لذا براساس این ماتریس، 4 جایگاه وفاداری تعریف می­گردد،

  1. وفاداری
  2. وفاداری پنهان
  3. وفاداری کاذب
  4. عدم وفاداری (Zentes et al, 2008).

t جایگاه وفاداری

وفاداری در موقعیتی نشان داده شده می باشد که یک مصرف کننده، چنان وابستگی زیادی نسبت به یک عرضه کننده داشته و نرخ خرید مجدد او در واحد زمان نیز بالاست. اما در هیچ یک از حالات دیگر چنین وضعیتی وجود ندارد.

t جایگاه وفاداری کاذب

در حالت وفاداری کاذب، نرخ مجدد بالاست در حالی که توجه مثبت در سطح پایینی قرار دارد. این حالت ممکن می باشد علت های مختلفی داشته باشد (سیدجوادین و همکاران، 1389)

 

 

 

t جایگاه وفاداری پنهان

وفاداری پنهان بازگوکننده­ی این واقعیت می­باشد که ممکن می باشد وابستگی عمیقی نسبت به یک مارک تجاری وجود داشته باشد اما این حالت همراه با نرخ بالایی از خرید نباشد و یا این که اصلاً خریدی صورت نگیرد. بدین معنا که ممکن می باشد مصرف کننده تعلق خاصی نیز نسبت به عرضه کننده­ای داشته باشد اما به علل مختلفی نظیر محدودیت زمان یا منابع، و یا به علت های مالی و یا روانی قادر به انجام خرید از عرضه کننده اش نباشد (Chen & Quester, 2006).

t جایگاه عدم وفاداری

در حالت عدم وفاداری هم توجه مساعدی نسبت به یک عرضه کننده وجود ندارد و هم نرخ پایین می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

سایت منبع

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد