عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در بسیاری از پژوهش­های کنونی پیرامون بازاریابی، از بازاریابی ارتباط­ای به عنوان یک تغییر شکل اساسی در زمینه بازاریابی یاد شده می باشد که نیازمند تئوری و زبان جدیدی می­باشد. بازاریابی ارتباط­مند به دنبال برقراری روابطی با مشتریان هدف می باشد که مجدداً در آینده از شرکت خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب نمایند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این می باشد که رضایت­مندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آن چیز که را برای او ارزش تلقی می­گردد مورد توجه قرار داده تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم گردد (Ndubisi, 2012).

سایت منبع

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن در ابعاد جدید، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت­های شرکت درآمده می باشد؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان­ها درگرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می­باشد. یکی از دغدغه­های اصلی برای هر شرکتی در بهره گیری از تاکتیک­های بازاریابی برای افزایش فروش و ارتباط درازمدت با مشتری، مطالعه تأثیر این تاکتیک ها بر رفتار مصرف­کننده می باشد. امروزه شرکت­هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب وفاداری آنها می باشند، زیرا اغلب بازارها در مرحله بلوغ خود قرار دارند، رقابت در حال افزایش و هزینه­های جذب مشتریان به شدت افزایش یافته می باشد (Lin & Lu, 2010). حفظ مشتری و جلب وفاداری آن برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می­گردد. کسب و کارها امروزه برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می­بایست در پی درک خواسته و نیازهای مشتریان باشند، تا بهتر بتوانند نیازهای آنها را برآورده کنند و روابط بلندمدت تجاری با آنها مستقر نمایند. لذا هر رویکردی که بهتر بتواند این مسائل را محقق گرداند بیشتر مورد توجه خواهد بود. بازاریابی ارتباط مند به عنوانی رویکردی جدید در پژوهش و اقدام ثابت کرده که یکی از موفق­ترین رویکردها می­باشد. همچنین اثبات مزایای متفاوتی که بازاریابی ارتباط­مند برای سازمان­ها به بار آورده، موجب گرایش بی­سابقه به این رویکرد شده می باشد. به گونه نمونه در تحقیقی محققان به این نتیجه دست یافتند که سازمان­ها می­توانند تقریباً با حفظ 5 درصد از مشتریان خود، سود خود را به اندازه 100 درصد افزایش دهند (Iglesias et al, 2011).

از سویی، ایران مانند کشورهایی می باشد که اساس اقتصاد آن بر درآمد نفت و مشتقات حاصل از آن بنا شده می باشد. ارتباط حجم و ارزش صادرات نفت و فرآورده های آن و رشد اقتصادی به منزله افزایش ظرفیت­های اقتصادی یکی از موضوعات مهم و قابل توجه برای مراکز تحقیقاتی و برنامه ریزی می باشد (اقبالی و همکاران، 1382). به مقصود رشد و افزایش قیمت صادرات نفتی و مشتقات آن بایستی شرکت­های فعال در صادرات نفت و مشتقاتش حضور گسترده­ای در بازارهای جهانی داشته و با مشتریان خود ارتباطی بلندمدت مستقر کنند. یکی از مشتقات نفتی که ایران در زمینه صادرات آن به سایر کشورها تجربه­ای چندین ساله دارد قیر می باشد که می­توان با حفظ روابط بلندمدت با مشتریان آن و توسعه صادراتش سود سرشاری را برای کشورمان به ارمغان بیاوریم (هاشمی، 1389). از این رو در این پایان­نامه به مطالعه بازاریابی ارتباط­مند و وفاداری مشتریان در بازارهای قیر صادراتی ایران پراخته و به گونه اختصاصی در این فصل مطالبی را در ارتباط با بازاریابی ارتباط­مند، وفاداری مشتری، قیر و صادرات مربوط به آن  ذکر خواهیم نمود و در انتها به مطالعه پیشینه موجود در ارتباط با موضوع این پایان­نامه خواهیم پرداخت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد