شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

– تاریخی

کشوریان مقدم (1377) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران (مطالعه موردی) عملکرد شرکت سهامی بیمه البرز طی دو دوره قبل و بعد از ملی شدن را با یکدیگر مقایسه نمود . شرکت سهامی بیمه ایران نیز به عنوان شرکت کنترل در این مطالعه وارد گردیده می باشد . از آجایی که در بیمه البرز بیش از 51% شاخصهای طراحی شده جهت آزمون عملکرد، در دوره دوم ، میانگین بیشتری نسبت به دوره اول را نشان داده اند ، لذا فرضیه کاهش عملکرد در دوره دوم رد گردیده می باشد . بیمه ایران عکس این وضعیت را تجربه نموده می باشد . در ادامه پژوهش خود با بهره گیری از یک مدل اقتصادسنجی، تأثیر شوک های سیاسی – اقتصادی ، همچون آغاز جنگ و آغاز برنامه پنج ساله اول توسعه بر اندازه تولید شرکت سهامی بیمه البرز برآورد شده و بهره وری های نهایی نیروی کار و سرمایه این شرکت نیز محاسبه گردیده می باشد . نتیجه اینکه تغییر وضعیت بنگاه ها از دولتی – انحصاری به خصوصی – رقابتی لزوماً باعث بهبود عملکرد بنگاه ها نخواهد گردید بلکه می تواند تحت تأثیر عوامل محیط نیز قرار گیرد .

مرزبان (1379) در مقاله ای تحت عنوان ضرورت خصوصی سازی جهت کارا کردن بیمه در ایران دریافت که دولتی شدن این موسسات بدون در نظر گرفتن تعداد و یا رشته های تخصصی آن ها که انتخابی غلط بوده می باشد و ادامه این طریقه موجبات عقب افتادگی بیشتر این صنعت را فراهم خواهد نمود و زیان ناشی از عدم کارایی آن ها شامل توسعه کشور نیز خواهد گردید و استدلال می گردد که خصوصی سازی در ابعاد مختلف با ایجاد انگیزه ، بهره گیری از خدمات کارشناسان مطلع داخلی و خارجی، و آزاد کردن این سازمان ها از مقررات دولتی و غیره می تواند به رفع معضلات این صنعت کمک شایسته ای بنماید .

اکبرزاده (1379) در مقاله ای تحت عنوان خصوصی سازی در صنعت بیمه ؛ فرصت ها و تهدیدها به این نتایج دست پیدا نمود : فرایند خصوصی سازی در دو مرحله انجام می گیرد : آغاز با آزاد سازی راه ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه هموار گردد و این دو ، بیمه دولتی و خصوصی ، در کنار یکدیگر به فعالیت بپردازند . به تدریج که شرایط تحقق خصوصی سازی فراهم گردید ، خصوصی سازی مالکیت انجام گیرد . امروزه خصوصی سازی در دستور کار بیشتر کشورها قرار گرفته می باشد و بسیاری از اندیشمندان آن را بهترین درمان برای دردهای صعب العلاج سازمان های دولتی می دانند . صنعت بیمه کشور نیز بر آن می باشد که با بکارگیری آن به کامیابی بیشتری دست یابد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد