سایت منبع

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید [do_widget id=search-2]

مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن

فرآیند خصوصی سازی بایستی 2 مرحله اساسی را طی کند. مرحله اول عبارت از آماده کردن شرکتها و به اصطلاح بازاری کردن آنها برای امکان حضور در بازارها و رقابت با رقبای خارجی می باشد و مرحله دوم عبارت از تغییر مالکیت، مدیریت و یا ترکیبی از این دو در جهت بالا بردن کارآیی شرکت می باشد. از جنبه آماده کردن شرکتها برای خصوصی سازی بهترین راه حل پیشنهادی عبارت از آزادسازی مرحله ای صنعت بیمه می باشد. بدین معنا که شرکتهای بیمه ای بر اساس یک الگوی مدون مرحله به مرحله با رقبای خارجی خود مواجه گردند، و به تدریج خود را با شرایط بازار و رقابت حاکم در آن وفق دهند. این امر این قبیل شرکتها را برای ورود به مرحله خصوصی سازی آماده می سازد. در مرحله بعد نیز می‌توان با در نظر گرفتن موارد زیر در مورد انتخاب واحدها و خصوصی سازی اقدام نمود. ذکر موارد زیر مهم می باشد.

1-در طریقه خصوصی سازی بایستی از همان آغاز تابع هدفی مشخص باشد. به این شکل که بدانیم چه حجم از بازار در اختیار بخش خصوصی و چه حجم در اختیار بخش عمومی قرار دارد. اگر نقطه تعادلی برای سیاستگذاران مشخص نباشد رسیدن به حجم مطلوب فعالیت 2 بخش دولتی و خصوصی در کنار هم امری تصادفی خواهد بود. تعیین درصدهای فوق نیز در طول دوره خصوصی سازی می تواند تعدیل گردد و این ترکیب یک امر تعدیل ناپذیر نیست اما در نظر داشتن این نکته نیز مفید می باشد که داشتن دور نمایی در سیاستگذاری درست و صحیح بسیار مؤثر و راهگشا می باشد.

2-در طریقه خصوصی سازی با در نظر داشتن این مورد که شرکتها در صنایع مختلف و کشورهای گوناگون، با شرایط متفاوتی مواجه هستند بایستی برای هر صنعت در هر کشور برنامه منطقی برای خصوصی سازی پیاده نمود اگر این طور نباشد شکست پروسه خصوصی سازی صد در صد خواهد بود.

3-شرکت هایی که جهت خصوصی سازی انتخاب می شوند بایستی از لحاظ ساختار مالی، انسانی و قانونی با شرایط جدید بازسازی شوند و اگر این طور نباشد هرگونه خصوصی سازی با شکست مواجه خواهد گردید. از طرف دیگر می دانیم که بخش خصوصی سود را به عنوان هدف اصلی خود همواره مد نظر قرار می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد