عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد بازاریابی ارتباط­مند

از زمان معرفی رویکرد بازاریابی ارتباط­مند تاکنون، پژوهشگران به دنبال مطالعه ابعاد بازاریابی ارتباط­مند بوده­اند. در ادامه بعضی از پرکاربردترین این ابعاد ذکر خواهد گردید.

t اعتماد

موفقیت در بازاریابی ارتباط­مند مستلزم وجود اعتماد و تعهد ارتباط می باشد. شکل­گیری اعتماد در ارتباط متضمن داشتن سطحی از اطمینان به راستی و درستی قول و وعده­های طرف مقابل توسط هر یک از طرفین می باشد. سطوح بالاتری از اعتماد میان خریدار و فروشنده احتمال استمرار ارتباط را افزایش خواهد داد. اعتماد مشتری به فروشنده به سه طریق بر گرایش مشتری به ارتباط تأثیر می گذارد

  • ریسک رفتارهای فرصت طلبانه فروشنده در معامله از بین می­رود.
  • خریدار اطمینان می­یابد که نابرابرای در روابط کوتاه­مدت بوده و با گذشت زمان از بین خواهد رفت.
  • هزینه­های مبادله را کاهش می دهد.

اعتماد دارای دو بعد:

  1. اعتبار[1]

اندازه باور خریدار از تخصص و توان فروشنده در جهت عملکردی کارا و اثربخش

  1. خیرخواهی یا حسن نیت[2]

اندازه باور خریدار از نیات و انگیزه­های فروشنده در جهت انتفاع بیشتر خریدار. یعنی از دیدگاه خریدار چقدر امکان دارد با عوض شدن شرایط و حاکم شدن شرایط جدیدی که هیچ گونه تعهدی نسبت به آن وجود ندارد، فروشنده نیات و انگیزه­های مثبتی در جهت منافع خریدار داشته باشد (Lee & Trim, 2006).

t تعهد

تعهد به مفهوم تمایل پایدار هر یک از شرکای تجاری به حفظ روابط ارزشمند می باشد. هنگامی تعهد به یک ارتباط شکل خواهد گرفت که یکی از طرفین به اهمیت ارتباط اعتقاد داشته باشد و برای تضمین حفظ یا ارتقای ارتباط حداکثر کوشش خود را کند. در واقع می­توان تهعد را به عنوان التزام صریح یا ضمنی به استمرار ارتباط بین طرفین مبادله تعریف نمود. هنگامی که طرف­های تجاری متعهد به همدیگر باشند. تمایل بیشتری به همکاری، برآوردن نیازمندی­های طرف مقابل، اشتراک­گذاری اطلاعات و حل مشترک معضلات دارند. به اعتقاد محققان تعهد از سه جزء تشکیل می­گردد:

  1. تعهد تأثیرگذار[3]: تعهد تأثیرگذار به توجه­های مثبت در ارتباط به وجودآمده میان مشتریان و سازمان گفته می­گردد
  2. تعهد ابزاری: این نوع تعهد نشان­دهنده زمان یا منابعی می باشد که در ایجاد ارتباط مهم می­باشد.
  3. تعهد موقتی[4]: این نوع تعهد نیز ارتباط به وجود آمده در طی زمان مشخصی را نشان می­دهد. (صمدی و همکاران، 1388).
  4. سایت منبع

t ارتباطات

این بعد به عنوان فرآیند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر و به موقع به صورت رسمی و یا غیررسمی بین طرفین یک ارتباط تعریف شده می باشد. مفاهیم اصلی این تعریف بیشتر با تأکید بر صحت، مربوط و مناسب بودن اطلاعات مبادله شده می باشد، تا این­که حجم و تکرار اطلاعات مورد توجه باشد. ارتباطات، به ویژه ارتباطات به موقع از طریق کمک به حل و فصل اختلافات و همسو کردن ادراکات و انتظارات به ارتقای اعتماد بین طرفین در ارتباط کمک خواهد نمود. ارتباط برای ساخت و حفظ ارتباط مهم می باشد و معمولاً ارتباط میان طرف­های ممکن در سطوح پایین رخ می­دهد؛ زیرا ارتباطات نیازمند زمان و کوشش می باشد که طرف­ها ممکن می باشد زمان و انگیزه­ای برای سرمایه­گذاری در آن نداشته باشند.

t مدیریت تعارض

[1] – Credibility

[2] – Benevolence

[3] – Affective commitment

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] – Temporal commitment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد