عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

سی آر ام عملیاتی

مجموعه فعالیت ها و کاربردهای روبرو شدن با مشتری[1] را شامل می گردد که برای افزایش کارایی تراکنش ها در بخش های جلوپیشخوان[2]، پیشخوان[3]، پشت پیشخوان[4] و متحرک[5] اجرا می شوند. سی آر ام های عملیاتی، فعالیت های مرسوم در پروسه تجاری مانند مدیریت سفارش، سرویس به مشتری، بازاریابی، خودکار سازی فروش و ارایه سرویس به کارکنان بخش فروش را پوشش می دهند( لورنس و دیگران[6]،2001، 10).

 

سی آر ام تحلیلی

این بخش شامل سیستم هایی می باشد که داده های جمع آوری شده در بخش عملیاتی و سایر داده های منابع دیگر  رامورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. داده های جمع آوری شده در یک انبار داده[7] ذخیره می شوند(نیوول[8]، 2000).

برای دستیابی به یک دید کامل از هر مشتری تمام اطلاعات بایستی در یک پایگاه داده مرکزی و بین وظیفه ای[9] ذخیره شوند، این پایگاه داده« انبار داده » نامیده گردید و داده های فعلی و قبلی در آن ذخیره می شوند. داده های ذخیره شده ممکن می باشد از منابع داخلی و در حین تراکنش به مشتری جمع آوری شوند و یا اینکه ممکن می باشد از منابع خارج از شرکت اخذ شوند.

به دلیل اینکه داده های یکپارچه[10] برای اخذ تصمیم درست در ارتباط با نحوه رسیدگی به خواسته های مشتریان ضروری هستند، لذا انبار داده، بخش مهمی در یک سیستم سی آر ام می باشد( دیچه[11]، 2002).

هدف از سی آر ام تحلیلی، اتخاذ تصمیم های بهتر می باشد که با بهره گیری از ابزارهای داده کاوی[12] و جستجوی علت های و الگوها در میان انبوهی از داده های ذخیره شده بتوان تصمیمات مناسبی در ارتباط با طراحی، هدف گیری مشتریان، بازاریابی و سایر موارد مشابه اتخاذ نمود( کریل[13]،2001، 17).

 

سی آر ام تجمعی

سایت منبع

این بخش از سی آر ام بر تسهیل ارتباط بین مشتریان و شرکت تأکید دارد. ارتباط یک طرفه که قبلاً از شرکت به مشتری بود بایستی با ارتباط دو طرفه جایگزین گردد و مشتریان بایستی به اطلاعات مورد نیاز خود که بر تصمیمات آنها تأثیر دارند دسترسی داشته باشند. سی آر ام تجمعی تمام نقاط ارتباطی مشتری با شرکت را تحت پوشش قرار می دهد( گرینبرگ، 2006).

[1] – Customer-facing

[2] – Front

[3] – Back

[4] – Mobile

[5] – Lawrence et al

[6] – Lawrence et al

[7] – Data Warehouse

[8] – Newell

[9] – Cross Functional

[10] – Dyché

[11] – Integrated

[12] – Data Mining

[13] – Kril

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

  • 4 1 ) هدف اصلی
  • مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

  • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد