پایان نامه بررسی موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه   تقدیم به: همه کسانی که به من آموختند… پدر و  مادرم که در تمامی مراحل زندگی یار و یاور من بوده‌اند.                                 تقدیر و تشکر: با اغتنام فرصت و به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

متن کامل پایان نامه   1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی در این حالت از فعل، علی رغم مادی و غیر اصابتی بودن، صدمه وارده بر جسم مجنی علیه فیزیکی و مادی بوده و همین مطلب موجب مرگ وی می گردد. برای مثال در صورتی که مرتکب ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

متن کامل پایان نامه   موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل

متن کامل پایان نامه   انواع جنایت جنایت به استناد قانون مجازات اسلامی، به اعتبارهای مختلف دارای انواعی است : به اعتبار رکن معنوی، به موجب ماده 289« جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است، ( انسان زنده ). همین تقسیم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

متن کامل پایان نامه در قانون مجازات اسلامی تعریف مستقلی از واژه جنایت ارائه نگردیده ولی در مواد متعددی که از این واژه نامبرده شده، معانی متفاوتی قابل استنتاج است .در برخی مواد، منظور از جنایت، آسیب حاصله بوده و جدای از رفتار ارتکابی، نگاه مقنن را به خود معطوف ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پايان نامه درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه   وجود عنصر روانی، یعنی ترک کننده فعل، عمدا و از روی سوءنیت مجرمانه از انجام وظیفه خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دارای مسئولیت کیفری تلقی نماییم، یعنی آنکه براساس قانون مجازاتش کنیم و گرنه در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

متن کامل پایان نامه     ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی از آنجائی که قوانین کیفری ایران ریشه در فقه اسلامی دارد ضروری است تا از نظرات فقهاء اسلامی نیز مطلع گردیم لذا به برخی از نظرات اشاره می‌گردد: 4-5-1-ديدگاه فقهاي شيعه فقها نيز همانند حقوق‏دانان در مورد ترك ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پايان نامه ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه     چکیده موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پايان نامه امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه     – مقدمه حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پايان نامه امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه   رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده برای تحقق قتل عمدی، صرف انجام عمل نوعا کشنده کافی نبوده و مرتکب باید از عنصر روانی لازم نیز برخوردار باشد، زیرا مطابق منابع فقهی مورد اقتباس قانونگذار، در حالت انجام عمل نوعا کشنده، این ارتکاب، نوعی قصد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل