پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده همانطور که گفته شد، قانونگذار جهت تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا استفاده نموده است، در حالی که فقها از عبارات عادتا کشنده یا غالبا کشنده استفاده نموده اند، به نظر ما هر چند عمل نوعا ، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پايان¬نامه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه   بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده همانطور که اشاره شد، در صورت وجود قصد قتل، نوع عمل ارتکابی و شدت آن، فاقد اهمیت بوده و قتل ارتکابی، عمدی خواهد بود. اما مشهور فقهای امامیه علاوه بر ضابطه ی فوق الذکر، به استناد پاره ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پايان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه     بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده در تحقق قتل عمدی با فعل تردیدی وجود ندارد و غالب قتل های واقع شده نیز با فعل مثبت ارتکاب می یابند، افعالی مانند چاقو زدن، سر بریدن، شلیک کردن، ریختن سم در آب و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه درباره قتل عمد

  دکتر ایرج گلدوزیان مقرر می دارد:« قتل عمدی عبارتست از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود(گلدوزیان: 1372، ج2، 22). در تعریف مزبور، قید «بدون مجوز قانونی» ضرورت نداشته، چون واضح است که عمل زمانی جرم است که ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه     2-1-جرم و عناصر آن در این قسمت ابتدا به مفهوم شناسی جرم پرداخته سپس عناصر جرم را مورد بررسی قرار خواهیم داد 2-1-1-مفهوم جرم مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پايان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

چکیده موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ممكن است در شرايط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چك

و خسارات قانوني در اين بخش برآنيم تا شرايطي را كه دارنده‌ي چك براي طرح دعواي حقوقي مطالبه وجه مندرج در چك و كليه‌ي خسارات قانوني بايد رعايت كند را بررسي نمائيم.     فصل نخست: دعوا، شرايط اقامه و انواع آن در مواردي كه حق شخص به ادّعاي او ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

الزام آور بودن آراي داوري مركز و تعهد به شناسايي و اجرا

1-3-5 الزام آور بودن رأي داوري مركز خصوصيت ديگري كه كنوانسيون براي آراي داوري مركز در نظر گرفته است، ويژگي الزام آور بودن رأي داوري است.  عبارات كلي مواد 53 و 54 بدان مي‌پردازد.[251] اين موارد  در واقع بيان مجدد اصول حقوق بين المللي عرفي يعني اصل «لزوم وفاي به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران تابع مقررات کشور متبوع خود هستند و کشور میزبان نمی تواند مقررات داخلی خود را بر این اشخاص اعمال کند. در حقیقت ریشه آنچه امروز “حقوق سرمایه گذاری بین الملل” نامیده می شود، مقررات ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

  1-3 اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری 1-1-3 حاکمیت دولت بر منابع طبیعی شرح اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی به دنبال ظهور نهضت هاي آزادي بخش و ضد استعماري در دولت‌هاي مختلف جهان و خودمختار شدن بسياري از آنها به خصوص پس از جنگ دوم جهاني و آغاز ادامه مطلب…

توسط 92، قبل