: ورزش باعث افزایش قد می شه؟

: بیشتر این طور بنظر میاد که ورزش می تونه روی جریان رشد اثر مثبت یا منفی داشته باشه؛ موضوعی که اثبات اون یکم پیچیده به نظر می رسه.
بچه های ورزشکار بلند قدتر می شن؟
بعضی تحقیقات نشون میده که بچه های ورزشکار کمی بلند قدتر از بقیه بچه ها هستن. براساس این تحقیقات تصور اثر به درد بخور ورزش بر افزایش قد، حتی به اندازه کم، قوت گرفته.
این موضوع رو میشه این طور  توضیح داد که ممکنه ساعات متمادی مصرف انرژی ، زمان خواب رو زیاد کنه و در نتیجه زمینه ای مناسب واسه تولید هورمون رشد به وجود بیاد. از طرف دیگه بچه های بلند قد گزینه های مطلوب تری واسه ورزش نسبت به بچه های کوتاه تر هستن.
 این موضوع اصلاً جای تعجب نداره که قد امتیاز رد ناپذیری در قوانین خیلی از ورزش هاست.مانند ورزشای بسکتبال یا والیبال . اما چیزی که مهمه اینه که به احتمال محققان این پژوهشا به اشتباه دلیل و نتیجه رو با هم فرض کرده باشن.
ورزش شدید در جریان رشد خوبه یا مضر؟
محققان، در مورد همین موضوع خطرات ورزش شدید روی جریان رشد رو یادآور می شن. بعضی وقتا  والدین موضوعاتی مانند: فشار بر ماهیچه ها و کشیدگی استخوانا که باعث افزایش چند سانتی متری قد می شه، میگن. اما این تفکری غلطه چون ماهیچه ها خاصیت انعطاف پذیری زیادی دارن، برعکس استخوانا که به طور غیر ارادی رشد نمی کنن. استخوانا طبق نیازشون و به اندازه مطلوب رشد می کنن و بزرگ می شن.
ً، بعضی وقتا فشارهای زیادتر از اندازه جسمی مشکلات جسمی و هورمونی رو به دنبال داره؛ این اختلالا هم ممکنه موجب تأخیر یا توقف در جریان رشد شه.
استخوانایی نه خیلی بلندتر ولی محکم تر
با در نظر گرفتن نکات گفته شده ، محدود کردن ورزش تنها بر جریان رشد سخته. اما ورزش نقش مهمی در ایجاد محکم شدن تودۀ استخوانی داره. ورزش با افزایش فشاری به طور کاملً طبیعی بر استخون بندی بدن ، کمک می کنه که بدن کلسیم مورد نیازش تا ده سال آینده رو تأمین کنه. پس، مطمئناً اگه ورزش همراه با افزایش قد نباشه ولی تراکم اسخوانا رو به ارمغان می آورد!  

منبع :