عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

– ملزومات بازاریابی ارتباط مند

جهت پیاده­سازی و استقرار بازاریابی ارتباط­مند موارد زیر را بایستی در نظر داشت:

 • نقطه شروع بازاریابی، مشتریان و نیازهایشان می­باشد.
 • مبادله مفهوم مرکزی در بازریابی ارتباط مند می­باشد
 • مقاصد مختلفی برای ایجاد ارتباط هست.
 • برای حفظ روابط، بایستی به وعده­ها اقدام گردد.
 • اعتماد دو طرفه، عامل اصلی در ارتباطات پایدار می­باشد.
 • وابستگی و تعهد در روابط هست.
 • برقراری ارتباط ضروری می باشد (نعمتی­پور، 1388)

 

2-3-6- انواع بازاریابی ارتباط­مند

انواع بازاریابی ارتباط­مند عبارت می باشد از:

 • ارتباط بین سازمان و شرکت­های خدماتی مثل مؤسسات تحقیقات بازاریابی، آژانس­های تبلیغاتی و غیره
 • ارتباط بین سازندگان قطعات و ملزومات خریداران جهت تأمین بهنگام و بهینه­سازی کیفیت
 • سایت منبع

 • همسو کردن استراتژی با جایگاه رقبا، تغییرات تکنولوژی و سیاسی
 • برقراری ارتباط بین سازمان و مؤسسات غیرانتفاعی جهت مشارکت در امور اجتماعی
 • مشارکت در طرح­های پژوهش و توسعه با سازمان­های دولتی در سطح محلی و کشوری
 • ایجاد راوابط بلندمدت بین شرکت­ها و مصرف­کنندگان نهایی
 • ایجاد ارتباط و مشارکت با سایر شرکاء مثل شرکت­های فعال در کانال­های توزیع سازمان
 • ایجاد ارتباط با واحدهای عملیاتی سازمان
 • برقراری روابط مؤثر با واحدهای استراتژیک کسب و کار سازمان
 • ایجاد روابط و مشارکت با کارمندان منجر به برقراری (بازاریابی داخلی) در سازمان می­گردد (رنجبریان و براری، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد