عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

نقاط ضعف صنعت بیمه

1-یکی از عوامل مهمی که بیمه گران را به سوی انگیزه بیشتر جهت ارائه خدمات متنوع رهنمون می کند، فعالیت در محیطی رقابتی می باشد. با در نظر داشتن شرایط دولتی بودن شرکت های بیمه ای کشور در حال حاضر و نبود شرایط کافی برای رقابت این مشکل را اساسی ترین ضعف های صنعت بیمه به شمار می رود.

2-فقدان فرهنگ بیمه ای مناسب با شرایط اجتماعی کشور از ضعف های صنعت بیمه به حساب می آید. پر واضح می باشد که با بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به مفاهیم و اصول اولیه بیمه و اظهار فواید آن شاهد رشد چشمگیر در این صنعت خواهیم بود.

3-طرفداری های بودجه ای از مدیران و کارکنان شرکتهای بیمه ای سبب شده می باشد که فرهنگ بهره وری و کارایی در این سازمانها کاهش یابد. نبود رقابت در بازار بیمه ایران نیز مزید علت گردیده می باشد.

4-بدلیل فقدان سیستم آموزش بیمه ای مناسب، بیمه گران ما از تخصص مناسب در این زمینه برخوردار نیستند و این مورد بیانگر ضعف نظارت بر فعالیتهای بیمه گری می باشد.

5-بی توجهی به رضایت بیمه گذاران و عدم شفافیت در قراردادهای منعقد شده بیمه‌ای

6-پایین بودن ضریب نفوذ بیمه ای

7-تبلیغات ناکافی و اطلاع رسانی نادرست در معرفی بیمه به مردم

8-کارمزدهای دریافتی نسبتاً سنگین و انعطاف پذیر

9-کم بودن شرکتهای بیمه ای در سطح کشور با در نظر داشتن سیستم دولتی آنها

10-بوروکراسی اداری و مقررات دست و پاگیر و انحصار دولتی که منجر به رانت جویی می گردد.

ب)نقاط قوت صنعت بیمه

1-رشد تدریجی ضریب نفوذ بیمه

2-گسترش تدریجی شعب و نمایندگی های بیمه ای در سطح کشور و کمک به ایجاد اشتغال

3-تأسیس کارگزاران رسمی بیمه مرکزی از سال 1371 به بعد

4-تأسیس بیمه صادرات و سرمایه گذاری و کمک به رشد تولید ملی کشور

5-فروش اطمینان خاطر به بیمه گران و از این رو گسترش ریسک پذیری آنان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید