متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک با عنوان :   بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی


سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژِی


عنوان :
بررسی عبور جریان از روی دسته لوله هادر رینولدزهای متوسط


برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
مبدلهای حرارتی در تمامی شاخه های مهندسی و صنایع مختلف خصوصاً در کارخانه های فرآیند
شیمیایی و در نیروگاهها بکار گرفته میشوند و از اهمیت ویژهای برخوردارند.
موضوعی که در مبدلهای حرارتی حائز اهمیت است بررسی جریان سیال و انتقال حرارت روی
چیدمانی از لولهها میباشد. از آنجائیکه در بعضی از فرآیندها سیالات جریان یافته در مبدل دارای لزجتی
متغیر با دما میباشد بررسی اثر تغییرات میتواند مورد توجه قرار گیرد. در این پروژه تأثیر لزجت متغیر
سیال بر میدان جریان و انتقال حرارت روی یک ردیف لوله همخط تحلیل و بررسی شده است، بدین
منظور از نرمافزار فلوئنت و گمبیت استفاده شده است. در این نرمافزارها معادلات انرژی ممنتوم و
پیوستگی برای سیال عبوری روی لولهها حل شده است.
جهت بررسی نتایج، ابتدا حاصل کار برای سیالاتی با خواص ثابت با نتایج تجربی موجود مقایسه شد
و انطباق خوبی دیده شده است. پس از اینکار با متغیر کردن لزجت سیال دیده میشود که خطوط جریان
دیرتر همگرا میشوند و به حالت توسعه یافتگی میرسند و میزان نرخ انتقال حرارت افزایش مییابد.
همچنین مشاهده میگردد که نرخ انتقال حرارت نیز با افزایش رینولدز در ناحیه آرام در هردو حالت
لزجت ثابت و متغیر افزایش مییابد.
 مقدمه
 یکی از تجهیزاتی که در آن از دسته لولهها برای تبادل حرارت استفاده میشود، مبدلهای
حرارتی هستند. در این پایان نامه ابتدا به شناخت عمومی مبدل های حرارتی و کاربرد آنها برای مصارف
مختلف صنعتی میپردازیم سپس به بررسی فرمولهای حاکم و پارامترهای تأثیرگذار در جریان سیال و
انتقال حرارت روی دسته لولهها پرداخته شد و در ادامه کارهای تجربی و عددی انجام شده توسط
محققان و کارشناسان داخلی و خارجی در زمینه جریان سیال و انتقال حرارت روی دسته لولهها
خواهد شد و در پایان هدف پروژه بیان میشود.
مقدمه
 یکی از تجهیزاتی که در آن از دسته لولهها برای تبادل حرارت استفاده میشود، مبدلهای
حرارتی هستند. در این فصل ابتدا به شناخت عمومی مبدلهای حرارتی میپردازیم و در ادامه کارهای
تجربی و عددی انجام شده در زمینه جریان و انتقالحرارت روی دستهلولهها خواهد شد. در پایان
هدف پروژه بیان میشود.
شناخت عمومی مبدلهای حرارتی
 آشنایی با کاربرد مبدلها
 یکی از مباحث مهم علم که در صنعت کاربرد بسیار زیادی دارد انتقالحرارت از یک سیال به
یا خنک کن هوایی  سیال دیگر بصورت آزاد یا اجباری میباشد. تجهیزاتی نظیر خنککن روغنی
، فنکویل، سوپرهیتر، هواساز و…. نمونه های بارز سیستمهایی هستند که انتقالحرارت در آنها دیده
میشود. تجهیزاتی نظیر این دستگاه ها جزء خانواده بزرگ مبدلهای حرارتی هستند. مبدل حرارتی،
دستگاهی است که انرژی حرارتی را از سیالی به سیال دیگر منتقل مینماید. درکل میتوان بیان کرد،
مبدلهای حرارتی گرمایش و سرمایش سیالات را به روشی آسان و با کیفیت مناسب انجام میدهند. این
دستگاه ها درتمامی شاخه های صنعتی بهکار میروند. براساس گسترش کاربرد این تجهیزات با گذشت
زمان انواع آنها نیز توسعه یافته و طراحی آنها دقیق تر شده است. بطور کلی برای انتخاب یک مبدل
حرارتی علاوه بر اینکه مبدل باید وظیفه خواسته شده را انجام دهد باید به دو نکته زیر دقت نمود:
الف) مبدل از نظر ابعادی کوچک باشد.
ب) مبدل از نظر اقتصادی مقرون بهصرفه باشد.
تعداد صفحه :70
قیمت: 2700 تومان
 
 
***

—-


پشتیبانی سایت :       


****         [email protected]


]]>