متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق


با عنوان : تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون


در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید


و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید. 

دانشگاه آزاد اسلامی


واحد تهران جنوب


دانشکده تحصیلات تکمیلی


سمینار برای درجه کارشناسی ارشد


مهندسی برق – الکترونیک


عنوان :


تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون


استاد راهنما :


دکتر  علی فرخی


نگارش :


زهرا سبحانی


 
چکیده :
 در سال های اخیر شناسایی اتوماتیک عابرین پیاده از روی تصاویر مادن قرمز برای
پایش هوشمند عبور و عابرین و ابزار کمکی برای رانندگان اهمیت فوق العاده
پیدا نموده است . از سوی دیگر به دلایلی امنیتی شناسایی عابرین پیاده مورد توجه
سامانه های کنترل شهری نیز قرار دارد . لیکن شناسایی عابرین پیاده به علل گوناگون
از جمله ماهیت متغیر ظاهر ونمود افرار پیاده به ویژه در فضای آزاد بسیار مشکل است .
به منظور رفع این مشکلات و تسهیل در فرایند شناسایی عابرین پیاده روش های متعددی
از سوی محققین معرفی شده است .
بدین منظور در این سمینار ی بر روش های شناسایی عابرین پیاده ارائخ شده است .
این سیستم ها ایتدا با تحلیل تصاویر مادون قرمز نواحی متحرک به عنوان نواحی مورد
علاقه (ROI) تطبیق شده و سپس با به کار گیری کلاس بندی های مختلف عابرین پیاده شناسایی
می شود .
مقدمه :
شناسایی عابرین پیاده از روی تصاویر مادون قرمز از جنبه های گوناگونی اهمیت دارد برخی از این
کاربرها ابزار مناسبی برای پایش هوشمند عبور و عابرین پیاده است و برخی دیگر به عنوان
ابزار کمکی برای رانندگان مطرح است .
 
تعداد صفحه :74
قیمت : 14700 تومان
 

***


—-


پشتیبانی سایت :       


****         [email protected]

]]>